ดอนนารุมม่า ถูกโจรขึ้นบ้านจับมัด แต่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย