ข่าวบอล เทน ฮาก ได้ปฏิเสธประเด็นเสียความเชื่อมั่นจากลูกทีม